Indelning

Grupper

 • Vargunge 7-9 år
 • Äventyrsscout 10-12 år
 • Spejarscout 12-15 år
 • Explorerscout 15-17 år
 • Rowerscout 18-22 år

Ledare

Bilden är från St. Göran vid Snappertuna kyrka 23 april 2015. Från vänster Andreas Hindrén, Hanna Weckström, Jessica Silfver, Jenni Nyman, Annika Lundell, Emilia Eriksson och Kim Björklund. Bild: Karis Flickorna.

Bilden är från kårens halloween fest 2014. Från vänster Jenni Nyman, Emilia Eriksson, Hanna Weckström, Annika Lundell och Kim Björklund. Bild: Jessica Silfver.

Kårens ledare:

 • Annika Lundell
 • Hanna Weckström
 • Emilia Eriksson
 • Kim Björklund
 • Andreas Hindrén
 • Jenni Nyman
 • Jessica Silfver

Copyright © 2015 Scoutkåren Ekenäs skogsvandrare r.f.
www.ekenasskogsvandrare.org
info@ekenasskogsvandrare.org
/ekenasskogsvandrare

Created by: Andreas Hindrén
Copyright © Scoutkåren Ekenäs skogsvandrare r.f.
info(a)ekenasskogsvandrare.org


Planned and Created by Andreas Hindrén 2010
andreas@hindren.fi
http://andreas.hindren.fi