Frågor och Svar

Vad är scouting?

Scouting är en verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. I scouterna får man lära sig nya färdigheter och kunskaper, ta ansvar över sig själv och andra. Scouting är äventyr, vänskap och gemenskap.

Hur kan jag bli medlem?

Du kan bli medlem genom att fylla i den elektroniska medlemsansökan https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999551. Målsmans information bör fyllas i för icke myndiga personer.

Har du frågor kontakta info@ekenasskogsvandrare.org.

Vad kostar det att vara scout?

Kostnaderna för att vara scout utgörs av en årlig medlemsavgift som bestäms årligen på årsmötet (60 euro för år 2019) . Det man behöver betala ytterligare för är scouthalsduken (10 euro) , som är ett kännetecken för kårens scouter och för märken som tas under året (högst några euro per märke).

Vilken utrustning behöver jag för att vara scout?

Någon skild utrustning behövs inte. Här är det upp till var och en vad man själv önskar skaffa sig för utrustning. Vanliga saker som dock brukar ingå i scoutens utrustning är t.ex. kläder enligt alla årstider, sovsäck, liggunderlag och puukko (kniv). Om man inte själv har t.ex. en sovsäck så kan man låna.

Vad krävs för att vara ledare och hur kan jag bli en ledare?

Ledare kan vem som helst bli, vi önskar att man är minst 15 år när man blir hjälpledare. Det finns ingen högre åldersgräns. Ifall man är intresserad gäller det att kontakta någon ledare från kåren. Speciella färdigheter behövs inte och även fast man inte är scout kan man prova på att vara ledare. Man behöver aldrig vara ensam ifall man känner sig osäker. Vi hjälper till med att planera möten och evenemang enligt scoutprogrammet. Möjlighet till utbildning finns också.

Hur kan jag bli stödande medlem?

Vill man bli stödmedlem så skall man kontakta medlemsregisteransvarige per e-post, för 2018 är det Jessica Silfver. Som stödmedlem betalar man en valfri summa årligen till kåren eller ställer upp i olika scoutevenemang under året.

Vad betyder Förläggning?

Det är ett veckoslutsläger, där vi övernattar inomhus i något föreningshus eller liknande. På dagtid har deltagarna olika aktiviteter utomhus, oftast scoutiga sådana.

Vad betyder Hajk?

Hajk betyder en övernattning utomhus i vindskydd, kamintält eller under bar himmel. Oftast gäller det en natt. Oftast går man först en bit och sen övernattar. Man lagar mat över öppen eld eller på trangia, som är ett fältkök. En hajk kan ordnas under alla årstider.