Styrelsen

Styrelsen 2019

Kårchef Jenni Nyman
Vicekårchef Albert Metsämäki
Sekreterare Sofia Rönnblad
Ekonom Katja Karlsson
Avdelningchef Jessica Silfver
Materialförvaltare Rebecca Bergholm

Alla i styrelsen har en e-post i formatet: fornamn.efternamn@ekenasskogsvandrare.org