Styrelsen

Styrelsen 2018

Kårstyrelsen valdes under årsmötet 18.2.2018.

Kårchef Jenni Nyman
Vicekårchef Albert Metsämäki
Sekreterare Sofia Rönnblad
Ekonom Annika Forsström
Avdelningchef Jessica Silfver
Materialförvaltare Heidi Rönnblad
Suppleant Andreas Hindrén
Suppleant Rebecca Bergholm

Alla i styrelsen har en e-post i formatet: fornamn.efternamn@ekenasskogsvandrare.org